Deze pagina is opgebouwd uit vijf kolommen die zich op een desktop computer naast elkaar tonen. Op een iPhone of iPad zullen die vijf kolommen automatisch onder elkaar komen te staan. Scrollen is dus de moeite waard.

STADS-ontdekkingsreiziger
laat u de stad zien buiten
de gebaande paden.

Als u denkt Amsterdam al goed te kennen, blijven altijd er altijd plekken om te (her)ontdekken. STADS-ontdekkingsreiziger wandelt met u door bekende en minder bekende stukken van de stad en maakt u attent op details die u tot nu toe misschien over het hoofd hebt gezien. Denk aan:







Kijk onder Voorbeelden voor verdere uitleg.

We werken het allerliefste op bestelling aan een wandeling in de buurt waar uw organisatie is gevestigd. Dat is een bijzondere ervaring voor uw personeel maar ook voor uw relaties die dan eens meer ontdekken van uw werkomgeving.
Mail naar: dolf@STADS-o.nl . Ja, we hebben het mailadres wat eenvoudiger gemaakt zodat u niet steeds de complete naam STADS-ontdekkingsreiziger.nl in hoeft te typen.


Twee mannen en een hond op een bootje.

Iedereen kent het wapen van Amsterdam met de drie kruizen. Maar in het allerprilste begin van de nederzetting Amsterdam was dat wapen met de drie kruizen (vermoedelijk afkomstig van de van Aemstels) verwerkt in een zegel waarop een koggeschip stond afgebeeld met daarin twee mannen en een hondje. Die mannen spelen een rol in de legende over het ontstaan van Amstelland en Amsterdam. Het beeld is hier en daar nog te zien in de stad. Zoals op deze foto van een muurdecoratie op de aanbouw van de Munttoren.
Het is leuk om meer plekken te ontdekken waar dit oude stadszegel nog te vinden is. Het gevelornament hieronder treft u aan op het gebouw van de Munttoren. 




Het Oost-Indisch Zeemagazijn van de VOC op Oostenburg.

De VOC nam rond 1660 Oostenburg in gebruik. Als je tegenwoordig vanaf het Scheepvaartmuseum richting Molen de Gooyer loopt of rijdt heb je aan je rechterhand het water van de Nieuwe Vaart. Links liggen na elkaar drie langgestrekte eilanden die halverwege de zeventiende eeuw zijn aangelegd. Het eerste eiland heet Kattenburg; de kade heet daar Kattenburgergracht. Het tweede eiland heet Wittenburg; daar is de naam van de kade Wittenburgergracht. Het derde en laatste eiland heet Oostenburg en de kade heet daar Oostenburgergracht.
Over dit gebied kunnen we u nog veel dingen vertellen waar weinig Amsterdammers zich bewust van zijn.  


Mokum

Waar komt die naam vandaan? Hoewel ik de naam Mokum al mijn hele leven ken, hoorde ik pas recent waar het woord vandaan komt. Mokum komt van het hebreeuwse woord Maqom. Dat betekent zoiets als (veilige) eigen plek, een plek waar je thuis komt, een plaats of een stad.

maqom: a standing place, place
Original Word:

 Bron: http://biblehub.com/hebrew/4725.htm


Welkom in
"HET TUINDORP RANDWIJCK".

Cover Randwijckboek.jpg
Net iets over de zuidgrens van Amsterdam, onder de Kalfjeslaan ligt Tuindorp Randwijck. Amsterdamse School architectuur onder regie van Philip Anne Warners. Dolf van den Bos heeft er een boek over geschreven. Het boek is alleen op inschrijving verkrijgbaar d.m.v. een mail naar dolf@planet.nl . Er is een wachtlijst en er wordt pas gedrukt bij genoeg bestellingen.